Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Rozhodnite o časti Vašej dane
v prospech o.z. SLUHA

Dôležité termíny:

Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Na podporu nášho združenia, potrebujete vyplniť tieto informácie:

Názov: SLUHA
Sídlo: Čulenova 2338/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42020395
Právna forma: občianske združenie

Tlačivá pre zamestnancov:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní
Poučenie k vyhláseniu

Tlačivá pre právnické osoby:
Daňové priznanie
Potvrdenie o podaní daňového prizania

Tlačivá pre fyzické osoby:
Daňové priznanie
Potvrdenie o podaní daňového prizania